Nieuw

Blog

Home / Opinie  / Sint N.

Pepernoten en zingende kinderkoren luiden ook dit jaar weer de start van de Sinterklaasperiode in. Vol lof en met veel spektakel wordt Sint N. vandaag bij Sneek ontvangen en wekenlang wordt de goedheiligman aan alle kanten bejubeld. Samen met zijn Zwarte Pieten reist hij het hele land door en wordt overal zonder aarzeling binnengehaald tot in de huizen van de mensen toe.

Elk jaar erger ik me meer aan dit kinderfeest. Niet zozeer om Sint N. himself, maar meer om die oliedomme Zwarte Pieten die er omheen dartelen. Elk jaar weer ga ik de discussie met mensen om mij heen aan. En elk jaar weer proberen zij mij ervan te overtuigen dat de Pieten zwart zijn door de schoorsteen en dat de ze helemaal geen negers moeten voorstellen. Dat de dikke lippen en het Surinaamse accent toevalligheden zijn en dat ik niet zo moet zeuren.

 

Maar dit jaar, het jaar dat de Nederlandse grenzen nog maar op een kier staan, heb ik hele andere vragen te stellen rond de persoon sinterklaas en zijn pieten.

Want is deze Sint N. wel de rechtschapen man die hij pretendeert te zijn? Er zijn een aantal redenen om aan te nemen dat er meer schuil gaat achter de baard en mijter van Sint. N. dan in eerste instantie verwacht mag worden. Zo zijn er bijvoorbeeld de Pieten. In het kader van het verscherpte asielbeleid is het belangrijk om stil te staan bij deze werknemers van Sint N.

Het is niet duidelijk wat de exacte nationaliteit van deze mensen is, maar zij lijken toch weinig Europees zo op het eerste gezicht. Ook hun overduidelijke buitenlandse accent roept vragen op. Hebben zij de verplichte inburgeringscursus wel met succes doorlopen?

Naast de dubieuze identiteit van de Pieten is er natuurlijk nog de kwestie van de financiën. Jaarlijks brengt Sint N. vele honderdduizenden kado’s mee voor de Nederlandse kinderen. Hoe bekostigt Sint N. deze gulheid? Voor zover bekend is het Sint N.-schap de enige baan die hij heeft en het lijkt onmogelijk om die ene maand per jaar voldoende geld te verdienen om de vele presentjes te bekostigen. Hebben we hier van doen met een belastingvluchteling?

Maar er is meer: In het kader van de strijd tegen het terrorisme is het dit jaar misschien goed om de verdachte pakketjes die de Sint rondbrengt te controleren op bijvoorbeeld anthrax en explosieven. Zijn ouders wel voldoende op de hoogte van de risico’s die hun kinderen lopen, wanneer zij onbezorgd de kado’s op 5 december open maken? Voor de niet traceerbare Sint N. zou niks makkelijker zijn dan via zijn wijdverbreide netwerk van sympathisanten – Nederlandse kinderen voor eens en voor altijd de mond te snoeren. En na de vele aanslagen en arrestaties van vermeende terroristen in de afgelopen jaren, weet iedereen hoe makkelijk (en zelfs goedkoop) het is om in Nederland aan wapens te komen.

Daarnaast is Sint N. een oude katholieke priester die graag kleine kinderen op schoot heeft, elk jaar met ontvoering dreigt, aan mensensmokkel doet en nog in lijfstraffen gelooft. Binnen het kader van de Nederlandse wet kan alleen al op basis van deze gegevens worden vastgesteld dat Sint N. en zijn Pieten onderdeel uitmaken van een criminele organisatie. Een organisatie die met veel enthousiasme jaarlijks het land binnen wordt gehaald. Dit kunnen wij niet langer tolereren. Wij zijn al veel te lang tolerant geweest en de maat is vol.

In het post Pim Fortuyn tijdperk kunnen wij het ons niet meer veroorloven om dit soort groeperingen toe te staan in onze samenleving te infiltreren. De risico’s zijn te groot. Zo hebben zowel 11 september als vorig jaar de moord op Theo van Gogh (ook door een man met een jurk en een baard gepleegd) nog uitgewezen.

Volgend jaar zal Sint N. zijn asielprocedure gewoon moeten afwachten in een AZC, zijn Pieten zullen in het bezit moeten zijn van een geldige werk/ c.q. verblijfsvergunning en mochten de beschuldigingen aan zowel zijn adres als die van de Pieten gegrond blijken te zijn, dan moeten zij al bij de grens terug worden gestuurd. Want vol is Nederland misschien niet, maar zoals meneer Fortuyn al eens constateerde, is het toch wel bijzonder druk.

At your service Sint. N!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.