Nieuw

Blog

Home / Opinie  / Neoreligieus gezever

Nederland is een land vol atheïsten en agnosten. Nederlanders die het licht wél hebben gezien dragen dit blij, maar vooral gemoedelijk uit tijdens EO-jongerendagen. En van echte bekeringsdrang van de ongelovige medemens is nauwelijks sprake. Zij die wél graag bekeren zoals Jehova’s en mormonen zijn vooralsnog in de minderheid. En over het algemeen kan worden gesteld dat echte religieuze sentimenten – anders dan in Latijns Amerika of een land als Italië – in Nederland gewoon niet leven. 

Toch zijn er – in deze tijd dat kerken voornamelijk door oudjes worden bevolkt – twee nieuwe religies bijgekomen. Beide hebben een eigen kerk, beide preken voornamelijk voor eigen parochie,……maar beide proberen tussen neus en lippen door wél zieltjes te winnen.

De ene stroming legt traditioneel christelijke waarden zoals naastenliefde, het helpen van de zwakkeren en het toekeren van de andere wang, naast zich neer. De aanhangers van deze kerk maken zich vooral sterk om krakers, ongewassen milieuvrienden en andere nietsnutten uit de samenleving te doen verdwijnen, en de doodstraf weer terug te brengen. De laatste jaren liggen de aanhangers van deze kerk letterlijk onder vuur. De dood van hun paus Pim Fortuyn en woordvoerder Theo van Gogh en bedreigingen aan het adres van Geert Wilders en Hirshi Ali zijn daar het bewijs van. Alleen de Hofnar wordt niet bedreigd. Matt Herben woont nog steeds in zijn eigen huis. De volgelingen weten het zeker: de kogel kwam van links.

Dat is dan ook meteen de tweede nieuwe religieuze stroming: de linkse kerk . Hoewel dit neo-religieuze instituut juist de zwakkeren in de samenleving een warm hart toedraagt, het milieu vóór de economie vindt gaan en van de doodstraf gruwelt, vertoont zij toch veel overeenkomsten met haar aartsvijand aan de rechterkant. De leiders van dit illustere gezelschap: Ayatollah Marijnissen en Hogepriesteres bomenknuffelen, Femke Halsema horen het liever niet, maar effectief gezien lijken ze op hun rechtse tegenhangers.

Bij beide stromingen is openstaan voor het standpunt van de andere als vloeken in de kerk. En waar de eerste, kanslozen geen kans wil geven, doet de linkse kerk exact hetzelfde door hen eindeloos de helpende hand te bieden.

Zowel de rechtse als de linkse variant creëren meer problemen dan ze ooit kunnen oplossen. Het dogmatische denken dat religies eigen is staat ook hier de vooruitgang in de weg en de slachtoffers van deze ruziënde stromingen zijn meestal degenen die het meest baat zouden hebben bij een wapenstilstand.

Grappig genoeg zijn links en rechts irrelevante termen. Als mens ben je nooit óf het een óf het ander, maar oordeel en handel je als het goed is per situatie meer naar de ene óf meer naar de andere kant van het politieke spectrum. En in het land waar zo hoog van de toren wordt geblazen over de vrijheid van meningsuiting als de basis van onze democratie, moeten mensen dan ook wél een eigen mening hebben en niet klakkeloos doctrines volgen die anderen voor hen hebben geformuleerd. Nederland bevrijd uzelf uit deze religieuze gevangenis: Denk zelf eens na!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.